Market Design in Electricity Markets

  • Tagung:Market Design in Electricity Markets 
  • Tagungsort:Geb. 11.40, Raum 253 
  • Datum:29. Januar 2013 
  • Referent:Prof. Kurt Jörnsten, Norwegian School of Economics, Bergen (Norwegen)
  • Zeit:17:30